Giáo trình Chương trình dịch

0
83

Dưới đây là giáo trình về Chương trình dịch.

MỤC LỤC

Chương I: Giới thiệu về sự biên dịch

Chương II: Một trình biên dịch đơn giản

Chương III: Phân tích từ vựng

Chương IV: Phân tích cú pháp

Chương V: Dịch trực tiếp cú pháp

Chương VI: Kiểm tra kiểu

Chương VII: Môi trường thời gian thực hiện

Chương VIII: Sinh mã trung gian

Chương IX: Sinh mã đích

Xem trước:

Tải về: http://go.hohoa.org/u

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments