Giáo trình Cơ sở viễn thông

0
97

Giáo trình Cơ sở viễn thông gồm các chương sau:

Chương I: Tin tức và hệ thống thông tin

Chương II: Phân tích tín hiệu

Chương III: Các hệ tuyến tính

Chương IV: Biến điệu biên độ

Chương V: Biến điệu góc

Chương VI: Biến điệu xung

Chương VII: Viễn thông số

Xem trước:

Tải về: http://go.hohoa.org/t

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments