Giáo trình Công nghệ tự động

0
68

Đây là giáo trình Công nghệ tự động, gồm có các chương sau:

Chương I: Nhập môn.
Chương II: Hàm chuyển và sơ đồ khối của hệ thống.
Chương III: Đồ hình truyền tín hiệu.
Chương IV: Trạng thái của hệ thống.
Chương V: Mô hình hóa các hệ thống vật lý
Chương VI: Tính ổn định của hệ thống.
Chương VII: Phương pháp quĩ tích nghiệm số.

Xem trước:

Tải về: http://go.hohoa.org/r

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments