Giáo trình Visual Foxpro 1

0
82

Giáo trình Visual Foxpro này gồm có hai phần: Lý thuyết và Bài tập.

Phần lý thuyết:

Bài 1: Tạo tệp CSDL
Bài 2: Nhập và sửa nội dung bản ghi
Bài 3: Quản lý cấu trúc tệp và bản ghi
Bài 4: Quản lý các tệp
Bài 5: Tìm kiếm tuần tự – Sắp xếp vật lý trên CSDL
Bài 6: Sắp xếp theo tệp chỉ số
Bài 7: Sắp xếp theo tệp chỉ sô (tiếp)
Bài 8: Đặt lọc và tính toán trên CSDL
Bài 9: Làm việc với nhiều CSDL
Bài 10: Câu lệnh truy vấn có cấu trúc SQL
Phụ lục A: Các lệnh thường dùng
Phụ lục B: Các hàm xử lý CSDL thường dùng
Mục lục

Tải về: http://go.hohoa.org/j

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments