Kỹ thuật lập trình với C#

0
103

Lập trình với C#

Chương 1 – Kiến trúc của C# và .NET

Chương 2 – Căn bản C#

Chương 3 – Hướng đối tượng trong C#

Chương 4 – Những chủ đề tiến bộ trong C#

Chương 5 – C# và các lớp cơ sở

Chương 6 – Lập trình trong môi trường .NET

Chương 7 – Windows Applications

Chương 8 – Assemblies

Chương 9 – Truy cập cơ sở dữ liệu với .NET

Chương 10 – Viewing .NET Data

Chương 11 – Thao tác XML

Chương 12 – File and Registry Operations

Chương 13 – Làm việc với Active Directory

Biên dịch từ cuốn Professional C#, 2nd Edition, Xuất bản bởi Wrox Press Ltd.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments