SQL All-In-One For Dummies, 3rd Edition

English | April 11th, 2019 | ISBN: 1119569613 | 816 pages | EPUB | 8.29 MB The latest on SQL databases SQL All...

Access Forms and Reports For Dummies

English | 412 pages | For Dummies; 1 edition (September 30, 2005) | 0764599658 | PDF | 10.55 Mb Create queries that make forms and reports useful

Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

Giáo trình này gồm có các chương sau: Chương I: Giới thiệu (Introduction). Chương II: SQL. Chương III: Lưu trữ và cấu trúc tập tin (Storage and File Structure). Chương IV: Giao dịch (Transaction). Chương V: Điều khiển cạnh tranh (Concurrency Control). Chương VI: Hệ...

Giáo trình Visual Foxpro 2

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL VISUAL FOXPRO CHƯƠNG 2: THAO TÁC VỚI BẢNG DỮ LIỆU CHƯƠNG 3: SẮP XẾP-TÌM KIẾM-THỐNG KÊ

Giáo trình Visual Foxpro 1

Giáo trình Visual Foxpro này gồm có hai phần: Lý thuyết và Bài tập. Phần lý thuyết: Bài 1: Tạo tệp CSDLBài 2: Nhập và sửa nội dung bản ghiBài...

BÀI VIẾT NỔI BẬT