Raspberry Pi The Complete Manual 15th Edition 2019

English | 134 pages | PDF | 82.9 MB Raspberry Pi The Complete Manual 15th Edition 2019 - The independent handbook for all Raspberry Pi users.

Practical Electronics for Inventors, 4th Edition

Practical Electronics for Inventors, 4th Edition | English | April 5th, 2016 | ISBN: 1259587541 | 1042 pages | EPUB | 193.96 MB A Fully-Updated, No-Nonsense Guide...

Internet of Things with ESP8266 (EPUB)

Internet of Things with ESP8266 (EPUB) | English | July 29th, 2016 | ISBN: 1786468026 | 226 pages | EPUB | 15.91 MB Build amazing Internet of Things...

Upgrading and Repairing PCs, 14th Edition

Upgrading and Repairing PCs, 14th Edition | 2002 | 1605 Pages | ISBN: 0789727455 | PDF | 60 MB Upgrading and Repairing PCs By Scott Mueller!

Giáo trình Lắp ráp và bảo trì máy vi tính – Nguyễn Đăng Hậu

Mục lục tóm tắt bài giảng (Giáo trình này được biên soạn vào năm 2003, tuy cũ (hiện tại 2013) nhưng có nhiều cái hay để xem...): Bài 1: Nhập môn lắp ráp và...

BÀI VIẾT NỔI BẬT